Zapraszamy na nowy cykl spotkań: Inspiracje przy kawie!

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu Inspiracje przy Kawie: Zrozum i popraw sprzedaż Twojego zespołu. Jeśli w swojej pracy spotykasz się z poniższymi sytuacjami: potencjał rynku jest wysoki, a sprzedaż Twoja lub Twojego zespołu nie wzrasta wystarczająco szybko presja konkurencji powoduje, że handlowcy walczą o klienta głównie ceną zysk Twojej firmy jest niższy…